Česko – maďarská obchodní komora (dále ČMOK) vznikla dne 19.5.2010 zápisem do obchodního rejstříku vedeného MS Praha, oddíl A, vložka 72230, na základě souhlasu MPO. Komora sdružuje hospodářské subjekty obou zemí.

Naší  snahou je :

 • zastupovat, podporovat,  koordinovat a hájit  hospodářské a profesionální zájmy svých členů
 • zajišťovat informace o obchodních příležitostech a obchodních partnerech v obou zemích
 • hledat možnosti česko – maďarské spolupráce při realizaci projektů na třetích trzích
 • vytvořit podmínky pro zkvalitnění spolupráce v oblasti implementace inovačních technologií a progresivních výsledků vědy, výzkumu a vývoje v různých odvětvích ekonomiky
 • organizovat  a pořádat výstavy, veletrhy, kontraktační, semináře a jiné akce k propagaci maďarských společností a jejich výrobků v České republice a k propagaci českých společností a jejich služeb a výrobků v Maďarsku
 • zabezpečovat obchodní jednání při podnikatelských misích, včetně tlumočení, konsultační a poradenské činnosti
 • poskytovat informační servis o právních, daňových a dalších podmínkách podnikání v obou zemích

Kromě toho je ČMOK připravena poskytnout celou škálu doplňkových služeb a to jak v oblasti kultury, cestovního ruchu, gastronomie vč. organizování pracovních obědů, ubytovaní, využití volného času a společenského života, tak i v oblasti zdravotní péče. ČMOK je nevýdělečnou organizací, finanční zdroje tvoří členské příspěvky, poplatky za služby poskytované obchodní komorou, sponzorské dary a případné zvláštní dotace.

 

Nejdůležitějšími partnerskými organizacemi ČMOK jsou v České republice Czech Trade a Hospodářská komora ČR vč. jejich regionálních složek. V Maďarsku je to  Maďarská  Obchodní a Průmyslová Komora (MKIK) vč. jejich regionálních poboček. ČMOK je také v neustálém kontaktu s velvyslanectvími obou zemí. ČMOK může v Maďarsku  poskytovat služby i prostřednictvím svého reprezentanta a spolupracuje i s Česko – maďarským obchodním klubem v Budapešti.

Maďarská Obchodní a Průmyslová Komora (MKIK) dne 13.12.2013 akreditovala  ČMOK jako jednu ze šesti zahraničních komor, což umožňuje:

 • užívání  akreditačního loga MKIK
 • stálou  podporu  na  web stránkách MKIK a  přímý link na stránky ČMOK
 • přímé spojení do systému MKIK a jeho 23 regionálních Komor
 • bezplatný přístup  do MKIK  databáze EXPORT DIRECTORY
 • podpora  společných akcií, organizování ročních  setkání s MKIK (bezplatné zajištění techniky a místa atd.)

 

Accredited Chamber Abroad