Vánoční společenský večírek
15. prosinec 2023

Uprostřed adventu, v době vánočních příprav, dne 15. prosince 2023, se uskutečnilo neformální společenské setkání členů a partnerů Česko – maďarské obchodní komory, které bylo spojené s oblíbenou ochutnávkou vín. Tato akce již tradičně proběhla na Strahově v hotelu Lindner, za osobní účasti J.E. Dr. Andráse Baranyiho, velvyslance Maďarska. Společenskou akci zahájila a účastníky přivítala prezidentka ČMOK paní Marianna Dávidházy.

Someliér Jakub Přibyl připravil, jak už jsme u něho zvyklí, koncepčně opět velice zajímavý formát ochutnávky vín, s přiléhavým názvem „Vinné snoubení“. Představeny byly 4 druhy vybraných skvělých maďarských vín, při čemž vždy byly vkusně doplněny typickou maďarskou pochutinou, která se doslova chuťově snoubila s právě nabízeným druhem vína a poskytla jedinečné potěšení všem zúčastněným.

Již v průběhu této úvodní části se rozproudila živá diskuze, která přirozeně navázala na neformální networking a budování vzájemných kontaktů v rámci bufetové večeře. Marketingovým a organizačním partnerem setkání byla společnost CRS, a.s., které tímto děkujeme. Poděkování patří též distributorovi vín WINE MISSION Kft., PADE s.r.o. a panu Zoltánu Környimu, obchodní radě Velvyslanectví Maďarska, kteří zajistili vzorky vín pro ochutnávku.

Klavírní koncert maďarského virtuóza Balázse Füleiho
30. listopad 2023

30. listopadu se na půdě Akademie múzických umění v Praze konal slavnostní koncert klavíristy Balázse Füleiho Dědictví.

Večer zahájil adventními písněmi pražský maďarský smíšený sbor Mille Domi.

Program pokračoval slavnostním koncertem maďarského klavírního virtuósa Balázse Füleiho, nositele Ceny Ference Liszta. Koncert pořádala Česko-maďarská obchodní komora a Lisztův institut Praha.

Na programu byli: Bartók, Liszt, Grieg, Ginastera, Kodály, Gershwin

Dojmy z koncertu pak účastníci prodiskutovali v repiriu při číši vína.

Business Breakfast Energetika: aktuální otázky a výzvy
16. říjen 2023

Dne 16. října 2023 se v prostorách Hotelu Mandarin Oriental na Praze 1 uskutečnilo setkání členů a partnerů Česko – maďarské obchodní komory formou Business Breakfastu, které bylo tentokrát zaměřeno na stále frekventované a klíčové téma – Energetika: aktuální otázky a výzvy s důrazem na vzájemné česko-maďarské vztahy.

Toto setkání navázalo na loňský březnový energetický BB. V letošním roce byl zaveden nový formát tohoto setkání, v rámci kterého se pozvaní řečníci zúčastnili po svých úvodních prezentacích moderované panelové diskuze. Pozvanými panelisty byli následující osobnosti:
• Csaba Marosvari, Deputy State Secretary for Energy Security, HU
• René Neděla, Director General, Energy Section incl. Nuclear, Ministry of Industry and Trade, CZ
• Ľuboš Dinka, Country Chairman and CEO MOL Česká republika s.r.o.
• Balázs Zámbó, Member of the BoD, CSO innogy Česká republika a.s.
• Jiří Gavor, executive director of the Association of Independent Energy Suppliers, Prague CZ

Setkání se osobně zúčastnil J.E. Dr. András Baranyi, velvyslanec Maďarska společně s obchodním radou panem Zoltánem Környim.

Na začátku programu vystoupil pan velvyslanec s krátkým úvodním slovem, ve kterém nastínil význam takových diskuzí s ohledem na silné ekonomické vazby mezi Maďarskem a Českou republikou, mimo jiné také v oblasti energetiky.
Očekávání řečníků i pozvaných hostů BB, kteří byli připraveni na podnětné odborné prezentace, zabývající se současnými palčivými otázkami v oblasti energetiky a její možné predikce vývoje řešení, se velkou měrou naplnilo. Přestože v rámci panelů byly konstatovány rozdílné pohledy na současné otázky od jednotlivých účastníků, tak v navazující podnětné diskuzi, do které se aktivně zapojili jak pozvaní panelisti, tak i ostatní účastníci BB, byl především kladen důraz na hledání průsečíků a možností dalšího bilaterálního vývoje.

Oficiální část programu ukončila prezidentka komory paní Marianna Dávidházy krátkým shrnutím svých úvah na diskutovaná témata. Rovněž potvrdila, že v roce 2024 ČMOK uspořádá opět BB v oblasti energetiky, který naváže na tato předchozí úspěšná obdobná setkání. Nezapomněla všem poděkovat za aktivní, dynamický a vysoce odborný přístup.

Závěrem setkání byla možnost k neformálnímu networkingu panelistů, členů a ostatních hostů v rámci výborné bufetové snídaně.

Moderátorem diskuze byl komentátor Thomas Kulidakis.
Organizačním partnerem byla společnost CRS, a.s. reklamní a marketingová agentura, člen ČMOK.

Návštěva Krajské obchodní a průmyslové komory Zala v České republice
3. října 2023

V rámci návštěvy Krajské obchodní a průmyslové komory Zala v České republice se na Velvyslanectví Maďarska v Praze uskutečnilo odborné setkání.  Toto setkání zahájil svým uvítacím projevem Dr. András Baranyi, velvyslanec Maďarska v Praze, po kterém vystoupil pan Dezső Kovács, předseda Krajské obchodní a průmyslové komory Zala.

Následovala prezentace paní Ivany Chottové, prezidentky Hospodářské komory Středočeského kraje. Další bod programu byly “Otázky – odpovědi”, které se vztahovaly k dosud proběhlým vystoupením. Členové delegace velmi kladně hodnotili podrobnou a opravdu komplexní prezentaci činnosti Hospodářské komory Středočeského kraje paní Chottovou.

Po přestávce na kávu následovala prezentace paní Marianny Dávidházy, prezidentky Česko-maďarské obchodní komory a poté vystoupil Milan Šimko, asistent předsedy Česko-maďarské meziparlamentní skupiny přátelství. Oficiální program byl opět zakončen “Otázkami – odpověďmi”. Setkání pokračovalo neformálním navazováním kontaktů.

Hlavním organizátorem této návštěvy byl Zoltán Környi, obchodní atašé maďarského velvyslanectví. Účastníci vysoce ocenili odbornou úroveň programu. Česko-maďarská obchodní komora přispěla k tomuto setkání jako partner.

Den Prahy 12
16. září 2023

Den Prahy 12 – oblíbená městská slavnost přilákala v letošním roce návštěvníky jak nabitým programem, tak vystupujícími hvězdami.

Slavnostní den zahájil svým proslovem starosta Ing. Vojtěch Kos.

V dopoledním programu vystoupil známy someliér Jakub Přibyl, který širokému publiku přiblížil populární formou maďarská vína.

Tradiční součástí byl také Veletrh volnočasových aktivit nebo představení projektů participativního rozpočtu, tedy návrhů, ve kterých občané rozhodují o rozvoji svého okolí. Specialitou letošního ročníku bylo propojení akce s prvky maďarské kultury. Praha 12 je totiž od roku 2017 partnerskou městskou částí Budapešti XV. Zástupci Maďarského kulturního centra sídlícího v Praze a Česko-maďarské obchodní komory připravili jak program na pódiu, kde zazněla folklorní hudba a tanec, tak i stánky s maďarskými specialitami, kde samozřejmě nechyběl typický guláš.

Akce se také osobně zúčastnili představitelé Budapešti XV, v jejichž čele byl László Hajdu, který přítomné návštěvníky krátce pozdravil. Na pódiu spolu s ním promluvila Hajnal Kassai, vedoucí Lisztova institutu v Praze, a prezidentka Česko-maďarské obchodní komory Marianna Dávidházy. Členové delegace se v naší městské části zdrželi čtyři dny, prohlédli si budovu radnice, dále se zúčastnili slavnostního předávání ocenění složkám IZS a stihli rovněž návštěvu Poslanecké sněmovny ČR.

ČMOK je  ráda, že může svojí podporou přispět k pozitivnímu vnímání česko-maďarských vztahů nejen v podnikatelské sféře ale i mezi občany.

Zdroj: www.praha12.cz

Business Breakfast
15. červen 2023

Valná hromada členů Česko – maďarské obchodní komory

15. června 2023

Dne 15.6.2023 proběhla v hotelu Lindner valná hromada Česko – maďarské obchodní komory, jejímž hlavním bodem programu byla volba nového představenstva ČMOK, kdy stávajícím členům představenstva uplyne pětileté volební období ke dni 31.8.2023. Posty v představenstvu ČMOK obhajovali dosavadní zástupci. Valná hromada platně zvolila za členy představenstva:

  • paní Ing. Mariannu Dávidházy, MBA, která nadále povede Česko – maďarskou obchodní komoru jako prezidentka
  • pana Štefana Léko, jako viceprezidenta Česko – maďarské obchodní komory a
  • paní Mgr. Michaelu Jindrákovou.

 

Děkujeme všem členům za podporu.

Návštěva delegace Obchodní a průmyslové komory župy Győr-Moson-Sopron (GyMSMKIK) v Praze
8. červen 2023

Győrsko-mosonsko-šoproňská župa má mnoho vynikajících lázeňských středisek a je oblíbenou turistickou destinací díky památkám světového dědictví UNESCO. V Győru byly v létě otevřeny zrekonstruované lázně. Během pandemie bohužel výrazně poklesl i počet českých turistů.  Aby se kraj a jeho hlavní město staly opět atraktivním cílem pro české turisty, zorganizovala  obchodní sekce GyMSMKIK ve dnech 7.-9. června odbornou studijní cestu do Prahy. Účastníci delegace byli převážně podnikatelé, kteří se zabývají cestovním ruchem v kraji a mají zájem především o oboustranné obchodně-turistické vztahy.

Dne 8. června 2023 dopoledne se ve spolupráci s maďarským velvyslanectvím v Praze a za účasti Česko-maďarské obchodní komory uskutečnilo v Lisztově institutu odborné setkání zaměřené na bilaterální  česko-maďarské obchodní vztahy a cestovní ruch.

Přivítání a úvodní slovo přednesl Andor Csitári-Rákóczy Gábor, první tajemník maďarského velvyslanectví v Praze. Následoval projev Istvána Szekerese o přehledu Obchodní a průmyslové komory župy Győr-Moson-Sopron, o hospodářské situaci a aktuálním dění v župě. Krátkou prezentaci Česko-maďarské obchodní komory přednesla její prezidentka Marianna Dávidházy.  Dalším bodem programu byla prezentace Ediny Mező Hanczné o projektu Praha-Győr.  První část programu uzavřela prezentace zástupce Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Následovala živá diskuze s otázkami a odpověďmi mezi členy delegace a přednášejícími. Program byl zakončen osobním networkingem.

Around the World with 8 Chambers
10. květen 2023

Společné networkingové setkání členů a přátel osmi zahraničních hospodářských komor v ČR se uskutečnilo po roce v prostorách žofínských zahrad Žofín Garden Slovanský ostrov 226, Praha 1.

Charitativním partnerem pro letošní rok byla organizace Lékaři bez hranic.

Ve spolupráci se zahraničními hospodářskými komorami působícími v ČR se podařilo uspořádat skvělou společenskou networkingovou událost, která poskytovala prostor k neformálním setkáním členů komor i jejich hostů. Pro ČMOK je to prestižní příležitost k prezentaci svých aktivit.

Hlavními partnery prezentace maďarských specialit na tomto fóru byly následující společnosti:

DELPRA s.r.o. – dodavatel produktů PICK (salámů a dalších specialit), www.delpra.cz

PhDr. Filip Töpfer HUSÍ JÁTRA – dodavatel husích a kachních produktů z Maďarska, www.husijatra.cz

WINE MISSION Kft. – dodavatel maďarských vín, https://winemission.hu/

CRS, reklamní a marketingový partner ČMOK, www.crs-company.cz

Společenský večer proběhl v přátelské atmosféře, v dobré náladě, za doprovodu příjemné hudby.

Nejen zpestřením večera, ale hlavně podporou dobré věci bylo uspořádání tomboly, jejíž zisk byl věnován organizaci – „Lékaři bez hranic“.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili tohoto společenského odpoledne a všem, kteří v rámci této akce realizovali prezentaci svých specialit a zasloužili se tak o vynikající kulinářské zážitky účastníků.

Všem partnerům děkujeme za profesionální průběh večera.

Na mimořádně vydařený letošní ročník společenské akce Around the World with 8 Chambers bychom opět rádi navázali i v roce 2024.

Foto ©Jaromír Zubák

Vánoční společenský večírek
15. prosinec 2023

Uprostřed adventu, v době vánočních příprav, dne 15. prosince 2023, se uskutečnilo neformální společenské setkání členů a partnerů Česko – maďarské obchodní komory, které bylo spojené s oblíbenou ochutnávkou vín. Tato akce již tradičně proběhla na Strahově v hotelu Lindner, za osobní účasti J.E. Dr. Andráse Baranyiho, velvyslance Maďarska. Společenskou akci zahájila a účastníky přivítala prezidentka ČMOK paní Marianna Dávidházy.

Someliér Jakub Přibyl připravil, jak už jsme u něho zvyklí, koncepčně opět velice zajímavý formát ochutnávky vín, s přiléhavým názvem „Vinné snoubení“. Představeny byly 4 druhy vybraných skvělých maďarských vín, při čemž vždy byly vkusně doplněny typickou maďarskou pochutinou, která se doslova chuťově snoubila s právě nabízeným druhem vína a poskytla jedinečné potěšení všem zúčastněným.

Již v průběhu této úvodní části se rozproudila živá diskuze, která přirozeně navázala na neformální networking a budování vzájemných kontaktů v rámci bufetové večeře. Marketingovým a organizačním partnerem setkání byla společnost CRS, a.s., které tímto děkujeme. Poděkování patří též distributorovi vín WINE MISSION Kft., PADE s.r.o. a panu Zoltánu Környimu, obchodní radě Velvyslanectví Maďarska, kteří zajistili vzorky vín pro ochutnávku.

Setkání s Meziparlamentní skupinou PSP ČR
31. květen 2023

Setkání Meziparlamentní skupiny přátel Česko-Maďarsko PSP ČR a členů ČMOK se konalo ve stˇředu 31. kvetna 2023.

Akce se uskutečnila za účasti předsedkyně Meziparlamentní skupiny a Velvyslance Maďarska.

Setkání otevřela uvítací řečí předsedkyně Meziparlametni skupiny ČR – Maďarsko poslankyně Berenika Peštová.

Následně pronesl pár slov velvyslanec Maďarska v Praze J. E. pan András Baranyi.

S dalším příspěvkem vystoupila Prezidentka Česko-maďarské obchodní komory Marianna Dávidházy, která představila aktivity ČMOK za posledních 5 let.

Následovala prezentace podnikatelských aktivit členů obchodní komory:

  • MVM EGl Zrt.Balázs Lakatos
  • Cappa Cooling s.r.o.Jiří Banot
  • VP Bastro s.r.o.Jakub Otipka
  • MSC Metpro s.r.o.Vladimír Zbožínek
  • innogy Česká republika a.s.Balázs Zámbó
  • Agentura Moje MaďarskoDorotka Nikolicza

Po diskuzi a násedném neformálním networkingu následovala komentovaná prohlídka prostor Poslanecké sněmovny pro hosty.

Jarní Praha s chutí maďarských vín
19. duben 2023

“Jarní Praha s chutí maďarských vín”

Pod tímto názvem se ve středu, 19. dubna 2023, uskutečnila prezentační akce pořádaná ve spolupráci Česko – maďarské obchodní komory s PADE s.r.o. a Wine Mission Kft.

V reprezentačních prostorách Velvyslanectví Maďarska v Praze byla představena nejlepší vína z produkce čtyř maďarských vinářství.

Prezidentka ČMOK, paní Marianna Dávidházy přivítala hosty krátkým úvodním slovem, čímž otevřela degustaci představovaných vín. Průběh ochutnávky byl doprovázen prezentacemi jednotlivých vinařství.

Při degustacích byl dostatek prostoru pro oblíbené networkingové setkání a tak se celá událost protáhla do pozdních odpoledních hodin.

Hosté měli možnost ochutnat celou škálu produktů vinařství z těchto oblastí:

Áts Károly borászata: http://www.atskaroly.hu

Bock Pincészet: https://bock.hu

Bodri borászat: https://bodribor.hu

Szászi Birtok: https://szaszibirtok.hu

 

Business Breakfast
6. duben 2023

První letošní Business Breakfast za účasti členů a partnerů ČMOK se uskutečnil dne 06.04.2023.

Řečníci hostům přiblížili trendy v měnové politice, pohled bankovního sektoru na aktuální ekonomickou situaci a očekávaný vývoj.

Přednášejícími byli:

– Jan Bureš – hlavní ekonom Patria Finance a seniorní ekonom KBC/ČSOB

– Dominik Rusinko – makroekonomický analytik ČSOB

Veszprém, Evropské hlavní město kultury
2023

Maďarské město Veszprém spolu s regionem Bakony-Balaton získalo 1. ledna 2023 nejprestižnější kulturní titul Evropské unie a stane se tak Evropským hlavním městem kultury 2023, čímž se připojí ke dvěma českým městům, Praze (2000) a Plzni (2015), kterým se této pocty již dostalo, a také k Broumovu nebo k Českým Budějovicím, které se chtějí stát držitelem tohoto titulu pro rok 2028.

Programy, které Veszprém-Balaton 2023 a jeho partneři pořádají, reagují na hlavní výzvy dneška prostřednictvím umění a kultury. Jde například o navrácení života a komunity do našich měst. Mezi další cíle patří podpora tradičních a perspektivních aktivit v obcích, které se mohou nacházet na “méně frekventované cestě”. Zvyšování povědomí o ekologických problémech, kterým Balaton a jeho povodí čelí, zapojování mladých lidí a probouzení jejich zájmu o kulturu prostřednictvím pozoruhodných představení a prezentací posilování mezilidských vztahů lidí, vztahů k životnímu prostředí i kultury soužití.

Víc informací na tomto odkazu.

Valná hromada členů ČMOK
23. únor 2023

Dne 23.2.2023 se konala na adrese sídla valná hromada členů ČMOK, na které došlo ke schválení předložené výroční zprávy ČMOK včetně příloh za rok 2022. Na této valné hromadě byl projednán již realizovaný program v průběhu 2023 a připravený plán aktivit pro zbytek roku 2023, o kterém přítomní členové aktivně diskutovali. Tato diskuze se týkala zejména velice úspěšného programového formátu Business Breakfast s ohledem na zájmy a preference zúčastněných v souvislosti s aktuálními ekonomickými tématy a výzvami, které můžeme předjímat pro rok 2023.

Valná hromada následně schválila plánované body programu pro rok 2023, tak jak byly navrženy. Na závěr této valné hromady proběhla diskuze o dosavadní činnosti ČMOK, včetně projednání návrhů k dalšímu zlepšování aktivit, k rozšíření členské základny a k dalším podnětům.

31. Maďarský Ples v Praze
18. únor 2023

31. ročník Maďarského plesu v Praze se uskutečnil tradičně v prostorách Autoklubu ČR v sobotu 18.2.2023.

Organizátorem akce byl Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Pobočný spolek Praha. Generálním partnerem letošního plesu byla Česko – maďarská obchodní komora. Komoru na této akci zastupovali jak vedení, tak i členové komory.

Po přivítání hostů ze strany organizátorů, ples zahájil krátkým proslovem Dr. Baranyi András, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Maďarska v České republice, který převzal záštitu nad touto společenskou akcí.

Oficiální program pokračoval vystoupením folklórní skupiny Nyitnikék.

O hudbu se postarala kapela Retrock Party Band, kterou doplňovala romská folklórní kapela Pannon, která předvedla svižnou cimbálovou hudbu k tanci.

Hosté měli možnost zažít neopakovatelnou atmosféru této společenské akce, která nepochybně patří mezi vrcholy pražské plesové sezóny. Věříme, že všichni si akci užili a byli spokojení.

Hostům byl k dispozici stánek s výběrem vynikajících maďarských vín, která byla představena členem ČMOK, společností Wine Mission Kft z Maďarska.

Po úspěchu 31. ročníku s velkými očekáváními vyhlížíme nadcházející ročník. Věříme, že nic nebude bránit tomu, aby se uskutečnil a navázal tak na krásnou a úspěšnou tradici Maďarských plesů v Praze.

Podepsání memoranda o roční spolupráci ČMOK s Maďarským kulturním centrem při zahájení 70. sezóny Maďarského kulturního centra v Praze
19. leden 2023

19. ledna 2023, ke Dni maďarské kultury proběhlo zahájení 70. sezóny Maďarského kulturního centra v Praze. Zástupci Lisztova institutu představili nejvýznamnější programy roku 2023.

Při této příležitosti, Česko-maďarská obchodní komora rukou prezidenty podepsala memorandum o roční spolupráci mezi ČMOK a Maďarským kulturním centrem v Praze.

V rámci večera vystoupili folklorní taneční soubor NYITNIKÉK, hudební skupina HUZAVONÓ a také absolvent Maďarské akademie tance. Součásti programu byl vzpomínkový večer PORTRÉT Sándora Petőfiho k 200. výročí básníkova narození.

Herec Vladimír Polívka přednesl výběr z básníkovi tvorby.