A Cseh-Magyar Kereskedelmi Kamara (a továbbiakban: ČMOK) 2010.05.09-én jött létre és a cseh munkaügyi és kereskedelmi minisztérium hozzájárulása alapján a Prágai Városi Bíróság mint cégbíróság által vezetett cégjegyzék A szakasza 72230 sz. betétjén került bejegyzésre. A ČMOK mint a Cseh Köztársaságban, mind Magyarországon bejegyzett vállalkozásokat tömöríti.

Célkitűzéseink:

 • tagjaink képviselete, támogatása, gazdasági tevékenységük koordinálása és szakmai érdekeik védelme
 • üzleti lehetőségek feltárása, üzleti partnerek felkutatása mindkét országban
 • a cseh-magyar együttműködési lehetőségek felkutatása harmadik piacokon
 • az együttműködés fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése az innovatív technológiák megvalósítása és a tudomány, a kutatás és fejlesztés progresszív eredményei területén a gazdaság különböző ágazataiban
 • kiállítások, vásárok, üzletember-találkozók, konferenciák és egyéb akciók szervezése, melyek célja a magyar termékek és szolgáltatások népszerűsítése a Cseh Köztársaságban, illetve a cseh termékek és szolgáltatások népszerűsítése Magyarországon
 • üzleti utak és a hozzá kapcsolódó üzletember-találkozók szervezése, ideértve a tolmácsolási, tanácsadási és egyéb kapcsolódó tevékenységeket
 • információk szolgáltatása jogi, adóügyi és egyéb tekintetben mindkét ország vonatkozásában

Mindezeken túl a ČMOK számos további kiegészítő tevékenységet is folytat a kultúra, az idegenforgalom és a gasztronómia területén, többekközt munkaebédek, szervezése, szállásközvetítés, szabadidős és társasági programok szervezése, illetve az egészségügy területén. A ČMOK nem profitorientált szervezet, működésének anyagi hátterét a tagdíjak, a nyújtott szolgáltatások után kapott díjak, szponzori felajánlások és adott esetben egyéb támogatások biztosítják.

A ČMOK legfontosabb partnerei a Cseh Köztársaságban a Czech Trade és a Cseh Kereskedelmi Kamara, beleértve ezek regionális irodáit is. Legfontosabb magyarországi partnere a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara (MKIK) valamint ennek regionális irodái. A ČMOK aktív kapcsolatot tart fenn mind a két ország nagykövetségével is. A ČMOK szorosan együttműködik a Cseh-Magyar Üzleti Klubbal is.

A Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara (MKIK) 2013. december 13-án a hat külföldi vegyeskamara egyikeként akkreditációt biztosított a ČMOK-nak, amely a következőkre jogosít fel:

 • az MKIK akkreditációs logójának használata
 • folyamatos támogatás az MKIK weboldalain, közvetlen hivatkozással a ČMOK honlapjára
 • közvetlen kapcsolat az MKIK rendszerével és 23 regionális kamarájával
 • közvetlen hozzáférés az MKIK EXPORT DIRECTORY adatbázisához
 • közös akciók szervezése, éves MKIK-találkozók (díjmentes háttérszolgáltatások, terembérlet stb.)

A Cseh-Magyar Kereskedelmi Kamara alapszabályának letöltése (pdf állomány)

Accredited Chamber Abroad