Slavnostní společenské setkání členů a partnerů ČMOK 2022
1. prosinec 2022

Na začátku adventní doby dne 1. prosince 2022 se uskutečnilo neformální společenské setkání členů a partnerů Česko – maďarské obchodní komory, které bylo spojené s oblíbenou ochutnávkou vín.

Tato akce již tradičně proběhla na Strahově v hotelu Lindner, za osobní účasti J.E. Dr. Andráse Baranyiho, velvyslance Maďarska.

Someliér Jakub Přibyl připravil koncepčně velice zajímavý formát ochutnávky vín formou takzvaně „degustací na slepo“, v rámci kterého soutěžily maďarská vína proti vybraným vínům pocházejících ze širšího středoevropského regionu. Účastníci ochutnali v pěti soutěžních vinných párech kvalitní lahodné moky, při čemž vznikla velice živá diskuze.

Po této úvodní části programu se všichni těšili na neformální networking a budování vzájemných kontaktů v rámci bufetové večeře.

Tento večerní program obohatil nový partner ČMOK – společnost Wine Mission Kft (https://winemission.hu/contact-hu/), jejichž zástupci připravili stánek a prezentaci vín z Maďarska, za což jim patří poděkování.

Marketingovým a organizačním partnerem setkání byla společnost CRS, a.s., (https://www.crs-company.cz/), která si za vynikající průběh této poslední naší akce roku 2022 poděkování rovněž zaslouží.

Toto přátelské setkání mělo velice pozitivní odezvu  a posílilo vzájemné přátelské a profesní vztahy mezi pozvanými hosty.

MSV-B2B Executive Brunch
4. október 2022

Dne 4. října 2022 uspořádalo brněnské zastoupení CED Central European Economic Development Network Nonprofit Ltd. setkání s podnikateli pod názvem B2B Executive Brunch. Účelem obchodní konference, která se konala v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu MSV, bylo podpořit kontakty mezi maďarskými a českými strojírenskými firmami, dále rozvíjet obchodní spolupráci mezi oběma zeměmi a představit odbornou činnost CED.

Kromě odborné a firemní účasti se akce konala za významné diplomatické účasti. Akce se zúčastnili: Zoltán Környi, zahraniční obchodní atašé Velvyslanectví Maďarské republiky v Praze, Tibor Bial, velvyslanec České republiky v Budapešti, a Nana Yaa Opandoh, ministerská rada Velvyslanectví Ghany v Praze.

Před B2B jednáními, která proběhla v rámci B2B Executive Brunche, proběhly firemní prezentace a odborné přednášky. Kromě toho se představil CED ev. jeho brněnské zastoupení a několik maďarských podniků, které prostřednictvím dobrých zkušeností a příkladů prezentovali možnosti úspěšného působení na zahraničním trhu.

Této akce se zúčastnili také členové a zástupci vedení ČMOK.

CED Central European Economic Development Network Nonprofit Ltd. Hungary

Tuřanka 1519/1154 Green Building

627 00 Brno-Slatina

+420 777 530 605

brno@ced.hu, www.ced.hu

Business Breakfast
20. září 2022

Dne 20. září 2022 se uskutečnilo setkání členů a partnerů Česko – maďarské obchodní komory formou Business Breakfastu, které se zabývalo aktuálními ekonomickými prioritami a výzvami ve vzájemných česko-maďarských vztazích.

Setkání se osobně zúčastnil J.E. Dr. András Baranyi, nově jmenovaný Velvyslanec Maďarska a obchodní rada Maďarského velvyslanectví, pan Zoltán Környi.

Na začátku programu vystoupil pan velvyslanec se svým úvodním projevem, ve kterém nastínil klíčové priority jeho funkčního období. Zdůraznil význam velice silných ekonomických vazeb mezi Maďarskem a Českou republikou a projevil odhodlání podporovat další posílení těchto ekonomických aktivit. Následně vystoupil se svým projevem obchodní rada, Zoltán Környi, který navázal na úvahy pana velvyslance a přislíbil podporu podnikatelům ve snaze dosáhnout ještě lepších výsledků ve vzájemných hospodářských vztazích. V rámci projevu představil také činnost organizace Central European Economic Development Network Nonprofit Ltd. Hungary ve středoevropském regionu.

V druhé části programu proběhly zajímavé a podnětné prezentace společností, které jsou významnými subjekty ve vzájemných česko-maďarských hospodářských vztazích, např. skupina MOL, innogy, EGIS, Richter Gedeon. Zástupci AK Bříza a Trubač a Richter & Léko advokáti s.r.o. představili pro účastníky BB rozsah svých aktivit. Organizačním partnerem této akce byla společnost CRS, a.s. reklamní a marketingová agentura, která uzavřela sérii prezentací představením svých aktivit.

Závěrem setkání byla možnost k neformálnímu networkingu členů v rámci výborné bufetové snídaně.

30. Maďarský Ples v Praze
28. květen 2022

V sobotu 28. května 2022 se konal v prostorách Autoklub České republiky 30. Maďarský Ples v Praze.

Záštitu nad tímto plesem převzalo Maďarské velvyslanectví v Praze. Generálním partnerem plesu byla Česko – maďarská obchodní komora. Již po několikáté byl hlavní hvězdou večera operní pěvec Kázmér Sárkány.

V roce 2023 se těšíme na pokračování tradice maďarských plesů v Praze s podporou ČMOK.

Valná hromada členů ČMOK
12. květen 2022

Dne 12.5.2022 se konala na adrese sídla valná hromada členů ČMOK, na které došlo ke schválení předložené výroční zprávy ČMOK včetně příloh za rok 2021. Na této valné hromadě byl projednán již realizovaný program v průběhu 2022 a připravený plán aktivit pro zbytek roku 2022, o kterém přítomní členové aktivně diskutovali. Tato diskuze se týkala zejména velice úspěšného programového formátu Business Breakfast s ohledem na zájmy a preference zúčastněných v souvislosti s aktuálními ekonomickými tématy a výzvami, které můžeme předjímat pro rok 2022.

Valná hromada následně schválila plánované body programu pro rok 2022, tak jak byly navrženy. Předsedkyně valné hromady dále zahájila diskuzi k doplnění stanov ve věci hlasování per rollam. Navrženou změnu stanov v této věci valná hromada přijala všemi přítomnými hlasy. Kompletní stanovy budou zveřejněny jednak na stránkách ČMOK a dále v obchodním rejstříku. Na závěr této valné hromady proběhla diskuze o dosavadní činnosti ČMOK, včetně projednání návrhů k dalšímu zlepšování aktivit, k rozšíření členské základny a k dalším podnětům.

Around the World with 9 Chambers
4. květen 2022

Společné networkingové setkání členů a přátel devíti zahraničních hospodářských komor v ČR se uskutečnilo, po tříleté přestávce, opět v prostorách žofínských zahrad Žofín Garden Slovanský ostrov 226, Praha 1.

Charitativním partnerem pro letošní rok byla organizace Lékaři bez hranic.

Ve spolupráci s osmi dalšími zahraničními hospodářskými komorami v ČR se podařilo uspořádat skvělou společenskou networkingovou událost, která poskytovala prostor k neformálním setkáním členů komor i jejich hostů. ČMOK považuje tuto událost za prestižní prezentaci svých aktivit.

Hlavními partnery prezentace maďarských specialit na tomto fóru byly následující společnosti:

DELPRA s.r.o. – dodavatel produktů PICK (salámů a dalších specialit), www.delpra.cz

PhDr. Filip Töpfer HUSÍ JÁTRA – dodavatel husích a kachních produktů z Maďarska, www.husijatra.cz

Vinařství CSÁNYI z oblasti Villány,  www.csanyipinceszet.hu

Vinařství MAUL ZSOLT z oblasti Villány, www.maul.hu

CRS a.s., reklamní a marketingový partner ČMOK, www.crs-company.cz

Společenský večer proběhl v přátelské atmosféře, v dobré náladě, za doprovodu příjemné hudby.

Nejen zpestřením večera, ale hlavně podporou dobré věci bylo uspořádání tomboly, jejíž zisk byl věnován organizaci – „Lékaři bez hranic“.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili této akce a všem, kteří v rámci této skvělé akce realizovali prezentaci svých specialit a zasloužili se tak o vynikající kulinářské zážitky účastníků.

Všem partnerům děkujeme za profesionální průběh večera na vysoké úrovni.

Těšíme se na tento společný program s ostatními komorami i v roce 2023.

Foto: Jaromír Zubák

Neformální setkání a ochutnávka maďarských vín
28. duben 2022

Dne 28.4.2022 proběhlo neformální setkání členů a partnerů ČMOK. Součástí setkáni byla ochutnávka vín vedená renomovaným českým someliérem Jakubem Přibylem. Na řízenou část ochutnávky plynule navázal volný program, kde bylo možné ochutnat i další vína, které nebyli součásti řízené ochutnávky.

Akce proběhla v prostorech hotelu Linder v Praze.

Business Breakfast
10. březen 2022

První letošní osobní setkání členů a partnerů ČMOK se uskutečnilo dne 10.03.2022 formou Business Breakfastu v krásných prostorách hotelu Mandarin Oriental v Praze. Toto setkání bylo tematicky zaměřené na oblast energetiky. Setkání mělo velice pozitivní odezvu jak ze strany pozvaných členů a partnerů, tak i ze strany přednášejících odborníků.

Turbulence v cenách elektřiny a krach některých distributorů elektrické energie na konci loňského roku signalizovaly nesnadnou cestu ekonomického vývoje pro rok 2022.  Nyní trhy žijí v obavách z eskalace konfliktu na Ukrajině, jehož jádrem je globální trh s komoditami – především s ropou a plynem.

První přednášející Business Breakfastu byla Jana Steckerová, senior ekonomka Komerční banky, a.s.

KB patří mezi přední bankovní instituce v České republice a ve střední a východní Evropě s 1,6 mil. klientů.

Panelovou diskusi zahájila svou prezentací na téma Makroekonomické dopady a scénáře rusko-ukrajinského konfliktu.

Druhé vystoupení naší panelové diskuse patřilo společnosti innogy, kterou zastupoval Balázs Zámbó, člen představenstva a ředitel pro strategii společnosti innnogy Česká republika, zodpovědný za fúze a akvizice, rozvoj podnikání a strategii. Obsahem jeho úvahy bylo téma: Turbulence na energetických trzích.

Společnost innogy patří do skupiny MVM a je lídrem v oblasti dodávek zemního plynu s téměř 1,2 milionu zákazníků na českém trhu.  V oblasti elektřiny má innogy 0,6 mil. zákazníků a patří mezi 4 největší místní dodavatele. Skupina MVM je úspěšná integrovaná energetická společnost s přibližně 18 500 zaměstnanci, která má nejvyšší podíl na národním trhu s elektřinou a plynem v Maďarsku.

Třetím řečníkem setkání byl Richard Austen, Country Chairman and CEO MOL Česká republika s.r.o. Skupina MOL je přední integrovaná středo-východoevropská ropná a plynárenská korporace se sídlem v Budapešti v Maďarsku. Působí ve více než 30 zemích a zaměstnává 25 000 lidí po celém světě. Průzkumné a těžební aktivity společnosti MOL jsou podloženy 80letými zkušenostmi v oblasti uhlovodíků.  Úvahy pana Austena se především týkaly šokujícího cenového skoku pohonných hmot a nastínil rámcový názor na trhem očekávanou regulaci cen pohonných hmot ze strany státu.

Posledním přednášejícím byl Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Svaz průmyslu a dopravy je přední podnikatelskou lobbistickou organizací v České republice, která zastupuje zaměstnavatele na národní i mezinárodní úrovni.

Mezi priority konfederace patří výzkum, vývoj a inovace v průmyslu, Green deal, průmyslová a energetická transformace.  Slyšeli jsme jeho zamyšlení nad dopady současné geopolitické situace z pohledu zaměstnavatelů a také jeho úvahu nad očekávanými změnami v Nové zelené dohodě v důsledku sankcí provázejících válečný konflikt na Ukrajině.

Webinář: Mzdový průzkum 2022
10. únor 2022

Jaké jsou aktuální náborové výzvy, jak se mění mzdy a jaké strategie společnosti volí, aby získaly ty nejlepší uchazeče na kvalifikovaná pracovní místa?

10.2. 2022 se konal webinář, na kterém Vám byli představeny ty nejzásadnější informace a náborové trendy v jednotlivých sektorech a byli probrány aktuální výše mezd na nejobsazovanějších rolích v konkrétních oborech.

Mohli jste tak získat ucelený přehled o vývoji pracovního trhu napříč specializacemi a užitečná data pro vaše budoucí náborové strategie. Webinář proběhl (s výjimkou úvodního slova a prezentace divize Stavebnictví a reality) v českém jazyce.

Obsah webináře: 

1. Změny na pracovním trhu v roce 2021 a 2022: hlavní trendy a klíčová zjištění
2. Prezentace výsledků průzkumu firem (náborové strategie) a uchazečů (spokojenost zaměstnanců)
3. Pracovní trh dle oborů: Finance a účetnictví, Business Services, Obchod a marketing, Life Sciences, Inženýring a logistika, Stavebnictví a reality, IT & IT Contracting

Měsiční bulletin Institutu pro hospodářský a podnikatelský výzkum (GVI) Maďarské obchodní a průmyslové komory
0
0
0
0
Dny
0
0
Hod
0
0
Min
0
0
Sek

Vážení členové a partneři,

níže naleznete měsíční bulletin Institutu pro hospodářský a podnikatelský výzkum (GVI) Maďarské obchodní a průmyslové komory z období listopadu a prosince roku 2021 v maďarštině a angličtině.

Zde jsou odkazy na měsíčně aktualizované zprávy GVI v angličtině a maďarštině: